Autor

doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

Odborné posouzení

Ing. Bohumil Rusek

Koordinace projektu

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit