A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z
Klíčové slovo Výskyt v textu

  A


absorbér hluku kolejový R0-05

agenda spisová MP 6

akumulace MP 1.6.11

akustika prostorová TP 1.8.3

akustika stavební TP 1.8.3

analýza TP 1.13TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2

analýza konstrukce TP 1.11, TP 1.12, TP 1.13.1TP 1.14TP 1.15TP 1.16
analýza rizik R7-2
asset management PS 10.5

audit energetický TP 1.8

autodoprava PS 4.2

autorizace A 1.1A 2.1, A 3.2

autorizovaný inspektor A 2.1, PS 11

autorizovaný inženýr A 2.1
autorizovaný technik A 2.1

azbest MP 1.1.4MP 2.1.1, R0-04


  B


bazény A 3.10
balkony TP 1.30.7

beton TP 1.13TP 1.13.1, TP 1.13.2
beton čerstvý R6
beton litý R6
bezpečnost R0-03, R8-1

bezpečnost a ochrana zdraví při práci A 3.15, MP 2.6.2TP 1.21TP 1.21.1, TP 1.21.2TP 3.5, TP 3.8.1
bezpečnost požární R7-1

bezpečnost staveb (požární) TP 1.6TP 1.6.1, TP 1.7, R7-2

BIM PS 8, PS 10.5, PS 10.6, R0-03, R0-05R2-1, S 3.01, TP 3.1

body kotvicí TP 1.21TP 1.21.1

BOZP MP 2.1.1, MP 2.6.1MP 2.6.2, TP 3.8.1

břemena TP 1.13.1

břemeno věcné A 3.17

budovy obytné A 3.10
budovy vícepodlažní TP 1.30.4
budovy výškové TP 1.11.1

bydlení celoživotní TP 1.4.2

byty A 3.10TP 1.4.2


  C


CAD
čára výstupní TS 02

CE A 3.16

cement TP 2.2

cement portlandský TP 2.2
ceníky R0-02

ceny TP 3.1
cíl měkký R8-1
čerpadla tepelná S 2.02

Česká republika PS 3.2
činnost dozorová MP 9.2
činnost inženýrská A 4.1.1

činnost projektová MP 1MP 1.1.2MP 1.1.3MP 1.1.4MP 1.5MP 1.5.1MP 1.5.2MP 1.5.3MP 1.5.4MP 1.5.5MP 1.5.6MP 1.5.8, MP 1.6MP 1.6.1MP 1.6.2MP 1.6.3MP 1.6.4MP 1.6.5MP 1.6.6MP 1.6.7MP 1.6.8, MP 1.6.10MP 1.7.1MP 1.8.2, MP 1.8.3, R0-03, TP 1.4, TP 1.4.1TP 1.4.2, TP 1.5, TP 1.6TP 1.7, TP 1.10, TS 01

čistírny odpadních vod TP 1.21.2TP 1.23.1

ČSN A 3.11.1, A 3.11.2, S 3.01, TP 1.10.1TP 1.21.2
cyklus životní PS 10.5

  D


databáze S 3.01
databáze cenové R0-03

deformace TP 1.18.1, TP 1.18.2

deník stavební A 3.19, MP 9.2.2
desky stropní TP 1.13.1

diagnostika staveb TP 1.2

diagramy TP 1.8.2TP 1.8.7

difuze TP 1.8.1TP 1.8.4

doklady R7-1

dokumentace A 3.1.2, A 4.1, MP 1, MP 1.1.3, MP 1.5MP 1.5.1MP 1.5.2MP 1.5.3MP 1.5.4MP 1.5.5MP 1.5.6, MP 1.7.1, MP 1.8.2, MP 1.8.3, TP 1.6TP 1.7TP 1.27

dokumentace projektová A 3.18, A 3.19, A 4.1, MP 1.2.3, R0-03, R2-1
dokumentace zadávací A 3.19, R0-03

domy bytové A 3.14TP 1.4.2, TP 1.25, TP 1.25.1
domy panelové TP 1.30.4, TP 1.30.6, TP 1.30.7
doprava drážní R0-03

doprava horizontální MP 1.5.8, TP 3.5
doprava nákladní silniční R3-1

doprava svislá MP 1.5.8TP 3.5
dozor správní MP 9.2
dozor státní MP 9.2
dozor stavební A 3.1.3

dozor technický MP 9.2.2, R0-02

DPH MP 10.1
dráhy železniční R0-03

druhy rozpočtů TP 3.1


  E


elektrotechnika silnoproudá MP 1.6.10
emise R9

energetická náročnost budov TP 1.8TP 1.8.1

energie - připojení provizorní TP 3.6

energie sluneční MP 1.6.11

energie tepelná MP 1.5.4

energie z odpadních vod TP 1.23.1

EOTA TP 2.1

ergonomie TP 3.5

eroze větrná TP 1.27

eroze vodní TP 1.27

ETA TP 2.1
ETICS TP 1.8.9

EU A 2.4PS 3.2

Eurokód TP 1.6.1, TP 1.9.5TP 1.9.6, TP 1.10, TP 1.10.2, TP 1.11TP 1.12TP 1.13TP 1.13.1, TP 1.13.2, TP 1.14TP 1.15TP 1.16TP 1.17TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2
evakuace R7-2, R8-1

evidence daňová MP 10.1

Evropský parlament A 3.16

extravilán MP 1.2.1

  F


Facility management PS 10.4, PS 10.6
fáze výkonové A 4.1
financování R0-03
firmy malé R0-05
firmy střední R0-05

fond stavební MP 0 P 7.2

formuláře A 3.1, PS 4.2

formy pozemkových úprav TP 1.27

fyzika stavební TP 1.8TP 1.8.1TP 1.8.2TP 1.8.5TP 1.8.7


  G


geomříže

geotechnika S 1.01.GEO, TP 1.9.8


  H


harmonizace A 3.16

historie TP 1.27
hliník TP 3.2

hluk TP 1.8.3
hmoty nátěrové TP 3.2
hmoty pohonné R3-1
hodnocení

hodnocení konstrukcí MP 8.1
hodnoty návrhové TP 1.6.1, TP 1.13.1

hodnoty normové A 3.11.1, A 3.11.2
honorář A 4.1.1
hospodářství skladové R11

hráze TP 1.19

hygiena A 3.10


  CH


chlazení S 2.02

  I


ICOMOS MP 0 P 7.2
infiltrace

infrastruktura veřejná MP 1.8.3
infrastruktura železniční R0-03
injektaž TP 1.9.7

injektáž trysková TP 1.9.5
insourcing PS 10.5

instalace zdravotně technické MP 1.6.5
interoperabilita R0-03

inženýring MP 9.1, MP 9.4

inženýrství městské MP 1.8.2, MP 1.8.3, TP 1.5

izolace dodatečná TP 1.8.5

izolace proti záření

izolace tepelná TP 1.8.9

  J


jámy stavební TP 1.9.6, TP 1.11.1

jeřáby mostové MP 1.5.5

jevy aeroelastické TP 1.18

judikát A 3.1.3
judikatura A 3.1.3

  K


kanalizace TP 1.21.2
kabely optické TP 1.25.1
kalkulačka A 4.1.1

kapacita tepelná TP 1.8.6
katalog R0-05

katastr nemovitostí A 3.17
kategorie geotechnické TP 1.9.8
kolaudace A 3.1.3, R0-02

kolektor solární MP 1.6.11

komíny TP 1.7

komunikace elektronické MP 1.6.8TP 1.25, TP 1.25.1

komunikace pozemní A 3.14, MP 1.2.1, R0-03
komunikace krizová R8-1
koncepce R0-05
koncepce energetická R3-1
koncept R0-05

kondenzace TP 1.8.4
konstrukce TP 1.13.1

konstrukce betonové TP 1.6.1, TP 1.11.1, TP 1.13, TP 1.13.1, TP 1.13.2, TP 1.16, TP 1.30.6

konstrukce dřevěné S 2.01, TP 1.6.1, TP 1.10TP 1.10.1, TP 1.10.2, TP 1.11.1

konstrukce hliníkové TP 1.14
konstrukce kovové TP 3.2
konstrukce nosné TP 1.6.1, TP 1.10.2, TP 1.11.1, TP 1.30.4

konstrukce obvodové TP 1.8.4

konstrukce ocelobetonové TP 1.6.1, TP 1.15TP 1.16

konstrukce ocelové MP 1.5.7, TP 1.11.1, TP 1.14TP 1.16, TP 3.2

konstrukce spřažené TP 1.6.1, TP 1.15TP 1.16

konstrukce stěnové TP 1.13.1

konstrukce základové TP 1.9.5TP 1.13.1

konstrukce zděné TP 1.6.1, TP 1.17

konstrukce železobetonové TP 1.13.1, TP 1.13.2

kontrola R7-1, TP 1.1
kontrola kvality R6

konzoly TP 1.13.1

koordinátor BOZP MP 2.6.2
koroze atmosférická TP 3.2

kotvení TP 1.9.6

kotvy horninové TP 1.9.6
kotvy injektované TP 1.9.7
kotvy zemní TP 1.9.7
kroucení TP 1.13.2

kvalita A 3.21, PS 7.1


  L


lešení TP 3.7

lešení dílcová TP 3.7

lešení podpěrná TP 3.7

lešení pojízdná TP 3.7

lešení pracovní TP 3.7

lešení trubková TP 3.7

lhůty ve výstavbě A 3.9, R0-02
likvidace odpadu R0-05

limity hluku TP 1.8.3

litina TP 3.2
LNG R3-1
lodžie TP 1.30.7
logistika R11

  M


malty TP 1.17

management PS 7.1
manipulace s materiálem R11

materiály sanační

materiály stavební

měření TP 1.1TP 1.3

měření a regulace MP 1.6.4
metodiky R0-02, R0-03, R0-04, R2-1

metody jednací PS 6.1
metody zkušební R6

metody statistické TP 1.1, TP 1.2

mikropiloty TP 1.9.5

místnost obytná TS 01

místnost pobytová TS 01
mobilita R3-1
model evakuace R8-1

modelování R7-2, TP 1.13.1

modelování budov PS 8, R2-1, S 3.01

monitoring TP 1.9.6

mosty TP 1.16

most technologický TP 1.18.2

  N


nádrže TP 1.19

nádrže malé vodní TP 1.19

nádrže retenční TP 1.20

nádrže suché TP 1.19
nájemné A 3.20

nakládání s odpady R0-04

náklady A 4.1.1, TP 3.1

nároky vlastníků TP 1.27
nařízení vlády A 3.4
nástroje správy majetku PS 10.5

navrhování MP 1.6.11PS 8, R2-1, S 3.01

navrhování konstrukcí TP 1.9.5TP 1.9.6, TP 1.10, TP 1.10.1, TP 1.10.2, TP 1.11, TP 1.11.1, TP 1.12TP 1.13TP 1.13.1, TP 1.13.2, TP 1.14TP 1.15TP 1.16TP 1.17TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2, TP 1.30.6, R0-03, R2-1, S 2.01

navrhování staveb PS 8, R2-1, S 3.01

neprůzvučnost stavební TP 1.8.3

netopýři TP 1.22

normalizace A 3.16
normativy cenové R0-03

normy A 3.11.1, A 3.11.2, MP 0 P 7.2, MP 8.1, TP 1.10.1, TP 1.22, TP 2.2

nosníky TP 1.6.1, TP 1.11.1, TP 1.13.1

  O


oblasti poruchové TP 1.13.1, TP 1.13.2

oblast větrná TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2

oblastní kancelář A 1.7
oblouk směrový MP 1.2.1
obsah dokumentace A 4.1.1
ocel TP 3.2
oceňování staveb R0-03

odbornost A 2.4

odezva konstrukce TP 1.18.1, TP 1.18.2
odchylka TS 02

odolnost požární TP 1.6.1, TP 1.10, TP 1.13.2
odpady demoliční R0-04

odpor aerodynamický TP 1.18.1, TP 1.18.2

odpor difuzní TP 1.8.6

odpor tepelný TP 1.8.4TP 1.8.6

odpovědnost IP 2
odpovědný zástupce MP 3.1
odstranění stavby A 3.1.3

odstraňování bariér TP 1.4, TP 1.4.1TP 1.4.2, TP 1.5
odstraňování staveb A 3.19

odvodnění MP 1.2.1, TP 1.9.6, TP 1.20.1

ohlašování staveb A 3.9

ohlášení A 3.1.3, A 3.19

ochlazování MP 1.6.2

ochrana R8-1

ochrana konstrukcí TP 1.3
ochrana osobních údajů (GDPR) R0-05
ochrana ovzduší R0-04

ochrana požární MP 2.6.1MP 2.6.2, R7-1, R7-2

ochrana právní A 3.18

ochrana proti erozi TP 1.27

ochrana před bleskem TP 1.7

opravy MP 0 P 7.2, TP 1.30.7

organizace výstavby MP 1.1.2

orgány dotčené R0-02

oslunění TP 1.8.2
osoba autorizovaná MP 3.2

osoby hostující A 2.4PS 3.2

osoby s omezenou schopností orientace A 3.14

osoby s omezenou schopností pohybu A 3.14

osoby usazené A 2.4PS 3.2

OSVČ MP 10.1
osvětlení denní TP 1.8.8
osvětlení sdružené TP 1.8.8
otvory TP 1.30.4
outsourcing PS 10.5
oxid uhličitý R9

ozuby TP 1.13.1


  P


paletizace R11
palivo alternativní R3-1

pára vodní TP 1.8.4

parametry geometrické TP 1.1

pásma bezpečnostní MP 10.3

pásma ochranná MP 10.3

pažení TP 1.9.6

péče památková MP 0 P 7.2

piloty hlubinné TP 1.9.5

piloty ražené TP 1.9.5

piloty vrtané TP 1.9.5

písemnosti IP 3

plán BOZP MP 2.6.2
plán kontroly PS 10.5

plán organizace výstavby MP 1.1.2
plán regulační A 3.1.2

plán společných zařízení TP 1.27

plán územní MP 1.8.3

plánování krajinné TP 1.27

plánování územní A 3.1.2A 3.9, MP 1.8.2, MP 1.8.3, R0-02
pláště obvodové TP 1.30.7
plocha obytná A 3.20
plocha podlahová A 3.20
plocha užitná A 3.20
plyn zemní zkapalněný R3-1

počítač IP 3
podklady územně analytické R0-04

podlahy

podloží geologické

podmínky obchodní A 3.21, MP 5
podmínky smluvní A 3.21

podnikání živnostenské A 3.3, MP 3.1, PS 11

podpory TP 1.13.1

pojmy základní MP 8.1, TP 3.1
pokuty A 3.21

polohopis TP 1.27

Polsko PS 3.2
polystyren pěnový TP 1.8.9
poměry rozhledové MP 1.2.1

poruchy TP 1.19, TP 1.30.4

posouzení konstrukce TP 1.18.1, TP 1.18.2

povolení stavební A 3.1.3, A 3.19

pozemky A 3.17
požadavky na stavby A 3.22

požadavky normové A 3.16

požadavky technické A 3.11.1, A 3.11.2, TP 2.1

požární úsek TP 1.6TP 1.7
požár R7-2

práce projektové A 4.1.1, EX 10.2 (formát excel)PS 8, R2-1, S 3.01
pracnost výkonů A 4.1.1

právo autorské A 3.18

právo soukromé A 3.17

právo sousedské A 3.17

právo stavby A 3.17

právo stavební MP 0 P 7.2, MP 1.8.3

právo věcné A 3.17, A 3.21

právo vlastnické A 3.17, A 3.21
prefabrikát betonový R0-05

prevence MP 2.6.1MP 2.6.2
prohlášení o shodě TP 1.8.9
property management PS 10.5
propustek MP 1.2.1

propustnost vzduchová TP 1.8.6

proslunění staveb TP 1.8.2

prostranství veřejná A 3.14

prostředí pracovní A 3.10

prostředí vnitřní TP 1.8.4, R0-05

prostředí životní MP 1.2.3, TP 1.22, TP 1.27

prostup tepla TP 1.8.1TP 1.8.4, TP 1.8.9
protikorozní ochrana konstrukcí TP 3.2
protlačení TP 1.13.2

provádění staveb MP 2MP 2.1MP 2.3.1MP 2.5.1, MP 2.6.1MP 2.6.2, PS 8, R2-1, S 3.01

provoz budov PS 10.4, PS 10.6
provozuschopnost R7-1

průkaz energetický TP 1.8
průvlaky TP 1.11.1

průzkum archeologický MP 8.1

průzkum historický MP 8.1

průzkum geotechnický MP 8.1TP 1.9.5, TP 1.9.8

průzkum radonový MP 8.1

průzkum technický MP 8.1

průzkum terénu TP 1.27

prvky betonové
prvky konstrukční TP 1.11.1
prvky štíhlé TP 1.13.2

předání stavby MP 2.1MP 2.3.1MP 2.5.1
předpisy bezpečnostní R3-1
předpisy dopravní R0-03

předpisy Evropského společenství A 3.16

předpisy hygienické A 3.10

předpisy interní A 1.1A 1.2A 1.3A 1.4A 1.5A 1.7A 1.8A 2.1, A 2.3A 2.4

předpisy právní A 3.1, A 3.1.2, A 3.2, A 3.3, A 3.4, A 3.10A 3.11.1, A 3.11.2, A 3.14, A 3.15, A 3.16A 3.17A 3.18, A 3.19, A 3.21, A 3.22, IP 2, MP 1.2.3, MP 1.5, MP 1.5.1, MP 1.5.2, MP 1.5.3, MP 1.5.4, MP 1.5.5, MP 1.5.6, MP 1.5.8, MP 1.6, MP 1.6.1, MP 1.6.2, MP 1.6.3, MP 1.6.4, MP 1.6.5, MP 1.6.6, MP 1.6.7, MP 1.6.8, MP 1.6.10, MP 1.7.1, MP 1.8.2, MP 1.8.3, MP 2, MP 2.1, MP 2.3.1, MP 2.5.1, MP 2.6.1, MP 2.6.2, MP 3.1, MP 3.2, MP 5, MP 6, MP 8.1, MP 9.1, MP 9.2.2, MP 9.4, PS 11, TP 1.4, TP 1.4.1, TP 1.4.2, TP 1.5, TP 1.6TP 1.7, TP 1.19, TP 1.20.1, TP 1.21, TP 1.21.1, TP 1.22, TP 1.25, TP 1.25.1, TP 3.8.1, TS 01
předpisy technické R0-03

přejímka staveniště MP 2.1
překladiště R0-03
překlady TP 1.11.1
přeprava R3-1

přesnost geometrická TP 1.1, TS 01, TS 02
přesnost měření TS 02

příhradovina TP 1.13.1

příklady TP 1.13.1
připojování nemovitostí MP 1.2.1
připravenost R8-1

přiznání daňové MP 10.1

příjmy MP 10.1

příprava stavby MP 2.3.1MP 2.5.1

příprava stavby, výrobní MP 2.1

příprava teplé vody MP 1.6.11
přístroj hasicí R7-1

pylon reklamní TP 1.18.1

  R


rameno schodišťové TS 02
rampa TS 02

recyklace TP 1.23.1, R0-05

regulace
rekuperace

revize MP 1.6.10
riziko R8-1

rohy rámové TP 1.13.1
rozhodnutí územní A 3.1.3

rozpočtování A 4.1.1, TP 3.1
rozsah A 4.1.1
rozvaděče TP 1.25.1

rozvody telekomunikační TP 1.25, TP 1.25.1

rozvody vnitřní TP 1.25, TP 1.25.1
rozvoj územní A 3.1.2

rychlost větru TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2

řád autorizační A 1.1

řád disciplinární A 1.4

řád etický A 1.3
řád honorářový A 4.1.1

řád inovační MP 0 P 7.2

řád jednací A 1.5

řád organizační A 1.2

řád profesní A 1.3
řád provozní PS 10.5

řád smírčí A 1.4

řád soutěžní A 1.8

řád správní A 3.6
řád správní R0-02

řád volební A 1.5

řešení konstrukční TP 1.19, R2-1

řešení technické TP 1.22, R2-1

řízení správní A 3.6, R0-02

řízení stavební A 3.1.3, A 3.9, A 3.19, R0-02

řízení územní A 3.1.3, A 3.9, A 3.19, R0-02

řízení zadávací R0-02

S


samospráva územní MP 1.8.3

sauny A 3.10
sazba hodinová A 4.1.1
sazebník A 4.1.1
sborník R0-03

sestava strojní TP 3.5

schéma statické TP 1.18.1, TP 1.18.2

schodiště A 3.14, TP 1.11.1, TS 02
síla normálová TP 1.13.2
sítě telekomunikační TP 1.25.1

sítě veřejné TP 1.25

sítě výztužné
sjezd MP 1.2.1

skládky TP 3.6
skladování R3-1, R11

sklady TP 3.6
sklon podélný MP 1.2.1

Slovensko PS 3.2

slovník PS 8, S 1.01 BVT, S 1.01 GEO, S 1.01 ZEM, S 1.02, S 2.01, S 2.02, S 3.01

služebnost A 3.17
směrnice R0-02, R0-03

smlouva licenční A 3.18

smlouva mezinárodní A 3.15
smlouva veřejnoprávní A 3.1.2, A 3.1.3
smlouvy A 3.21
snižování emisí R3-1

software PS 1.1, R2-1, TP 3.1

součinitel konstrukce TP 1.18.1, TP 1.18.2
součinitel prostupu tepla TP 1.8.9

součinitel tepelné vodivosti TP 1.8.6

součinitel tlaku TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2

součinitel zatížení TP 1.18.1, TP 1.18.2
souhlas územní A 3.1.3

soupis nároků TP 1.27
soustavy malorozponové TP 1.30.4

soustavy solární MP 1.6.11

spoje TP 1.10

správa budov PS 8, R2-1, S 3.01
správa majetku PS 10.5

stabilita tepelná TP 1.8.1
standard A 4.1.1
standardizace PS 10.5

stanice bioplynové TP 1.22
stanice čerpací R3-1
stanoviska R0-02

statika a dynamika staveb MP 1.7.1TP 1.2TP 1.3

statistika MP 7
stavby A 4.1

stavby bezbariérové A 3.14, TP 1.4, TP 1.4.1TP 1.4.2, TP 1.5
stavby dokončené A 3.19

stavby dopravní MP 1.2.3, R0-03

stavby drah MP 1.2.3, R0-03
stavby halové TP 1.11.1

stavby na dráze MP 1.2.3, R0-03
stavby nedokončené A 3.19

stavby pozemní MP 1.1.2MP 1.1.3MP 1.1.4, MP 2.1, TP 1.13.2

stavby pro kulturu A 3.11.2

stavby občanské A 3.11.2

stavby pro školská zařízení A 3.11.2

stavby pro tělovýchovu a sport A 3.11.2

stavby sportovní TP 1.4.1
stavby svépomocí A 3.19

stavby technologické MP 1.5.7, MP 2.5.1, MP 9.4

stavby vodohospodářské MP 2.3.1TP 1.19TP 1.20TP 1.23.1

stavby zemědělské S 1.01 ZEM

stavebně technický průzkum MP 1.1.4

stavy mezní TP 1.9.5, TP 1.10TP 1.11TP 1.13, TP 1.13.2, TP 1.14TP 1.15TP 1.16
stěny nosné TP 1.30.4
stěny obvodové TP 1.8.9

stěny opěrné TP 1.11.1
stezka cyklistická R0-03

stroje pro zemní práce TP 3.5

stroje stavební TP 3.5
stropy TP 1.11.1

střechy TP 1.21TP 1.21.1
studie územní A 3.1.2
stupeň schodišťový TS 02

stupeň vlivu prostředí TP 2.2

styčníky TP 1.13.1
suroviny druhotné R0-05
systém jakosti R0-03
systémy kontaktní TP 1.8.9

systémy lanového přístupu TP 1.21

systémy polohovací TP 1.21

systémy sanitační TP 1.23.1
systémy zadržení pádu TP 1.21.1

systémy zádržné TP 1.21.1

systémy zadržovací TP 1.21
systém záchranný integrovaný R8-1

systémy zachycovací TP 1.21

systémy záchytné TP 1.21
systémy železniční R0-03

šachty TP 1.21.2

šatny TP 3.6

škodliviny R0-04
školení R8-1

T


tabulky TP 1.6.1

táhla TP 1.13.1
technické kvalitativní podmínky R0-03
technický dozor stavebníka MP 9.2

technika prostředí staveb MP 1.5.8, MP 1.6MP 1.6.1MP 1.6.2MP 1.6.3MP 1.6.4MP 1.6.5MP 1.6.6MP 1.6.7MP 1.6.8, MP 1.6.10
technologie R0-03, R3-1

technologie bezvýkopová S 1.01.BVT

tepelné ztráty TP 1.8.5

teplota dotyková TP 1.8.1

teplota povrchová TP 1.8.1
tok materiálový R11

tolerance TS 01

tlak dynamický TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2
trámy TP 1.11.1

trasy dopravní R0-03, TP 3.5

trhliny TP 1.13.1
třídník oborový R0-03

turbulence TP 1.18.1, TP 1.18.2

  U


účetnictví MP 10.1

údaje klimatické MP 1.6.11

údržba MP 0 P 7.2, PS 10.4, TP 1.21.1
údržba budov PS 10.6
údržba staveb PS 10.5
úhel napojení MP 1.2.1
ukrytí R8-1

úprava dokumentů IP 3

úprava jazyková IP 3

úpravy pozemkové TP 1.27

úpravy budov TP 1.22

úpravy stavební MP 0 P 7.2

urbanizace TP 1.20.1

úřad obecní MP 1.8.3

úspory energie TP 1.23.1

úspory tepla TP 1.8.1TP 1.8.7

uspořádání pozemků TP 1.27

útlum TP 1.18.1, TP 1.18.2

území poddolované MP 1.5.6

užívání staveb A 3.9, A 3.19


  V


veličiny TP 1.8.4

veličiny fyzikální MP 1.6.11

ventilátory

větrání R0-05

větrání nucené
větrání přirozené
vlastnictví bytů A 3.20

vlastnosti A 3.16

vlastnosti filtrační TP 1.8.6

vlastnosti fyzikální TP 1.8.6, TP 2.2

vlastnosti chemické TP 2.2

vlastnosti materiálů TP 1.3TP 1.6TP 1.8.6

vlastnosti mechanické TP 2.2

vlastnosti tepelné TP 1.8.6
vlákna optická TP 1.25.1
vlna minerální TP 1.8.9

vodivost tepelná TP 1.8.5TP 1.8.6
vodní díla TP 1.19

vodovody TP 1.21.2

vody odpadní TP 1.23.1

vody povrchové TP 1.20

vody spodní TP 1.20.1

vody srážkové TP 1.20TP 1.20.1
vozovka MP 1.2.1

vozovky provizorní TP 3.6
vozíky vysokozdvižné R11
vrty TP 1.9.7

vsakování TP 1.20.1
vybavení letišť R0-03

vybavení občanské A 3.14

vyhlášky A 3.1A 3.2, A 3.4, A 3.15, A 3.22

výdaje MP 10.1

vyjednávání PS 6.1

výklad pojmů A 3.1.1, A 3.19, A 4.1, MP 0MP 0 P 7.2, MP 1.5MP 1.5.1MP 1.5.2MP 1.5.3MP 1.5.4MP 1.5.5MP 1.5.6, MP 1.5.8, MP 1.6MP 1.6.1MP 1.6.2MP 1.6.3MP 1.6.4MP 1.6.5MP 1.6.6MP 1.6.7MP 1.6.8, MP 1.7.1MP 1.8.2, MP 1.8.3, MP 2MP 2.1MP 2.3.1MP 2.5.1, MP 6, MP 2.6.1MP 2.6.2, MP 7, MP 9.1, MP 9.2.2, MP 9.4, S 1.01 BVT, S 1.01 GEO, S 1.01 ZEM, S 1.02, S 2.01, S 2.02, TP 1.4, TP 1.4.1, TP 1.4.2, TP 1.5, TP 1.6TP 1.7TP 1.10, TP 1.19, TP 1.20, TP 1.22

výkon profese A 2.1

výpočet nákladů EX 10.2 (soubor Excel) 

výpočet MP 1.6.11, MP 7, R9, TP 1.8TP 1.8.1TP 1.8.2, TP 1.8.4, TP 1.8.5TP 1.8.7, TP 1.9.5TP 1.9.6, TP 1.10, TP 1.10.1, TP 1.11, TP 1.11.1, TP 1.12, TP 1.13TP 1.13.1, TP 1.13.2, TP 1.14TP 1.15TP 1.16TP 1.17TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2, TP 1.20, TP 1.30.4, TP 1.30.7, TS 01

výrobek bezpečný MP 1.6.10
výrobky recyklované R0-05

výrobky stavební A 3.16, TP 1.8.9, TP 2.1
výstavba A 3.22
výstavba investiční R0-04

výška konstrukční TS 01

výška podchodná TS 01

výška světlá TS 01

výškopis TP 1.27

výtahy A 3.14, MP 1.5.5, MP 1.5.8

vytápění MP 1.6.1MP 1.6.11, S 2.02, TP 1.8.1TP 1.8.7
využití tepla R0-04

vytyčování TP 1.1

výztuž betonářská TP 1.13TP 1.13.1, TP 1.13.2

výztuž ocelová TP 1.17

vzdělávání A 2.5 (www)

vzduchotechnika MP 1.6.3, S 2.02

vzory smluv A 3.21, MP 3.1, MP 3.2, MP 5

vztahy smluvní A 3.21, MP 3.1, MP 3.2


  Z


zabezpečení materiální R8-1
zadavatel stavby (stavebník) MP 2.6.2, MP 9.2, R2-1
zajištění staveniště TP 3.8.1
zakázky veřejné A 3.21
základy TP 1.9.8, TP 1.11.1
základy hlubinné R6

zakládání S 1.01.GEOTP 1.9.5, TP 1.9.8, TP 1.11.1

zákon o civilním letectví MP 0 P 7.2

zákon o drahách MP 0 P 7.2

zákon o pozemních komunikacích MP 0 P 7.2

zákon o požární ochraně TP 1.7

zákon stavební A 3.1A 3.1.1, A 3.1.3, A 3.6, A 3.19

zákon vodní TP 1.20.1

zákon živnostenský A 3.3

zákoník občanský

zákoník obchodní
zákoník práce MP 3.2
zákony A 3.4
zaměstnanec MP 3.2

zařízení elektroenergetická MP 1.5.2

zařízení elektronická komunikační MP 1.5.3

zařízení hygienická A 3.14

zařízení plynárenská MP 1.5.1

zařízení plynová MP 1.5.1MP 1.6.6
zařízení požárně bezpečnostní R7-1

zařízení staveb, technologická MP 1.5MP 1.5.1MP 1.5.2MP 1.5.3, MP 1.5.4MP 1.5.5MP 1.5.6

zařízení staveniště A 3.15TP 3.6

zařízení stravovací A 3.10

zařízení školská A 3.10

zařízení tepelná MP 1.5.4

zařízení výrobní TP 3.6

zařízení zdravotnická A 3.10

zařízení zdvihací MP 1.5.5

zásobníky MP 1.6.11
zátěž ekologická R0-05

zatížení TP 1.3, TP 1.11, TP 1.12, TP 1.13.1

zatížení námrazou TP 1.18.1

zatížení sněhem TP 1.18.2

zatížení větrem TP 1.18, TP 1.18.1, TP 1.18.2

zátopy TP 1.19

zdi opěrné TP 1.9.6

zdivo TP 1.17
zinek TP 3.2
zkoušení TP 1.9.7
zkouška funkční R7-1

zkratky A 4.1, MP 0, MP 0 P 7.2
značení bezpečnostní TP 3.8.1

značení cementů TP 2.2
zóny skladové R11
zpráva revizní PS 10.5
zrcadlo odrazové MP 1.2.1

ztužování konstrukcí TP 1.3

zvuk TP 1.8.3

zvuk - intenzita TP 1.8.3

zvuk - šíření TP 1.8.3

zvuk - útlum TP 1.8.3

zvuk - zdroj TP 1.8.3

žebříky TP 1.21.2
železnice R0-03

živnost vázaná PS 11

životnost staveb MP 0 P 7.2

© 2020 ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.