Slovníky

Slovníky

Slovník pojmů ve výstavbě. Organizace řízení výstavby. Obecná část, 2. vydání, aktualizace 2010
Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby, 1. vydání 2001
Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie, 1. vydání 2004
Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, 1. vydání 2006
Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí, 1. vydání 2016
Slovník česko-německo-anglický. Překladový a výkladový slovník z oboru techniky prostředí

Výkladové stavební slovníky

Do Slovníku pojmů ve výstavbě je zařazeno více než 700 hesel především z oblasti přípravy, organizace a řízení výstavby. U každého hesla je uvedena definice nebo výklad, případně odkaz na právní předpis nebo jiný dokument. Na základní slovník (S 1.02) navazují speciální stavební slovníky pro zemědělské stavby (S 1.01.ZEM), pro bezvýkopové technologie (S 1.01.BVT) a  slovník pro obor geotechnika a zakládání staveb (S 1.01.GEO).

© 2018 ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit