TP 3.5 - POSTUPY PŘI NÁVRHU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘI VÝSTAVBĚ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

POSTUPY PŘI NÁVRHU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘI VÝSTAVBĚ

TP 3.5

1. vydání 2012

Anotace

Stroje a strojní vybavení potřebné pro stavbu podle etap výstavby. Hlavní zaměření je na stroje pro zemní práce, horizontální a vertikální dopravu, výrobu betonové směsi a její uložení. Návrh strojních sestav včetně výpočtu vhodných strojů a mechanizace. Doporučené postupy při stanovení dopravních tras, umístění strojů a zařízení na staveništi, bezpečnost práce a ergonomie.

OBSAH

Úvod

1

Stroje pro zemní práce

1.1

Rypadla lopatová

1.2

Rypadla korečková

1.3

Rypadla příkopová - rýhovače

1.4

Grejdry

1.5

Skrejpry

1.6

Traktorové stroje

1.7

Zhutňovací stroje

2

Postup při posouzení navržené strojní sestavy pro zemní práce

2.1

Vzorový výpočet pro variantu A

3

Stroje pro betonářské práce

3.1

Míchačky

3.2

Betonárny

3.3

Autodomíchávače a automíchače

3.4

Valníky

3.5

Kolečka

3.6

Žlaby a skluzy

3.7

Pásové dopravníky

3.8

Bádie

3.9

Čerpadla betonové směsi

3.10

Stroje pro zhutňování betonu

4

Postup při posouzení navržené strojní sestavy pro betonářské práce

4.1

Postup porovnání těchto tří základních variant si ukážeme na následujícím vzorovém příkladě

5

Stroje pro montážní práce

5.1

Věžové jeřáby

5.2

Mobilní jeřáby

5.3

Speciální jeřáby

5.4

Stavební výtahy

5.5

Stavební plošiny a lávky

5.6

Mobilní vysokozdvižné plošiny

6

Postup při posouzení navržené strojní sestavy pro montážní práce

7

Hlavní zásady bezpečnosti

7.1

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

7.2

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

7.3

Vzorová tabulka rizik - stroje pro zemí práce

Příloha 1

Typická strojní sestava

Příloha 2

Nejčastěji využívané strojní sestavy

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit