TP 3.5 - POSTUPY PŘI NÁVRHU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘI VÝSTAVBĚ

1 2

Kolektiv autorů

Ing. Svatava Henková, CSc.

Ing. David Čech

Ing. Martin Štěrba

Odborné posouzení

Ing. Josef Mitrenga

Ing. Miloš Horák

Aktualizace 2019

Ing. Svatava Henková, CSc.

Koordinace projektu

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2