TP 1.9.8 - Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)

1 2

Autoři:

doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

Ing. Jindřich Řičica

Odborné posouzení:

Ing. Michal Uhrin

Koordinace projektu:

Ing. Jindřich Pater, předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2