TP 1.26 - OPĚRNÉ STĚNY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OPĚRNÉ STĚNY

TP 1.26

1. vydání 2011

Anotace:

Pomůcka TP 2.6 informuje o metodě navrhování opěrných vyztužených stěn, vyvinuté v zahraničí, které spočívá v tom, že do zeminy se vloží výztužný prvek, který přebírá tahová napětí. Výztužné prvky, které se vkládají do zemin, jsou nejčastěji sítě z plastických hmot (geomříže). Na líc stěny malé betonové prvky z prostého betonu, které mají přibližný rozměr betonových tvárnic.

OBSAH

ÚVOD

1

Prvky systému

1.1

Betonové prvky

1.2

Geomříže

1.2.1

Vlastnosti geomříží

1.3

Zeminy

2

Konstrukce stěny

2.1

Výška, tloušťka a hmotnost stěny

2.2

Odklon líce stěny od svislice

2.3

Založení stěny

2.4

Vyztužení geomřížemi

3

Výpočet stěny

3.1

Metoda výpočtu

3.2

Zatížení

3.3

Externí stabilita

3.4

Interní stabilita

3.5

Lokální stabilita

4

Závěr

Příloha:

Příklad výpočtu

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit