R0-02 - Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Klíčová slova: plánování územní, dozor technický, orgány dotčené, řízení správní, řízení stavební, řízení územní, lhůty ve výstavbě, řád stavební, řízení zadávací, kolaudace, metodiky, stanoviska, směrnice, ceníky

Oblast územního plánování a stavebního řádu MMR

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ústav územního rozvoje

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.