Signální informace

Signální informace z odborných časopisů

Signální informace z odborných časopisů

(stavebnictví a příbuzné obory)

Výtah z odborných článků z časopisů českých a slovenských
Výtah z odborných článků ze zahraničních časopisů

Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a zahraničních a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi.

Bibliografický záznam obsahuje údaje:

  • jméno autora
  • název článku (příspěvku)
  • bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN - mezinárodně přidělovaný kód časopisu)
  • klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze)
  • anotace (stručná charakteristika obsahu článku)

Záznamy se ukládají do databáze odborné stavební literatury (typ dokumentografické databáze), z níž je možno vyhledávat (zpracovat rešerši) podle klíčových slov, názvu časopisu, jména autora, roku vydání.

Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce.

Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování rešerše na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov).

© 2017 ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit