Slovníky

Slovníky

Slovník pojmů ve výstavbě, pracovní verze - Obecná část - Organizace řízení výstavby, pracovní verze 2. vydání, aktualizace 2010
Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Zemědělské stavby, 1. vydání 2001
Slovník pojmů ve výstavbě, speciální část. Bezvýkopové technologie, 1. vydání 2004
Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Geotechnika a zakládání staveb, 1. vydání 2006
Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí, 1. vydání 2016

Výkladové stavební slovníky

Odborné výkladové stavební slovníky vznikaly v rámci ediční řady ČKAIT Doporučené standardy metodické (DOS M; také označovány jako zelená knižnice). Slovníky se průběžně aktualizují. Další tituly této ediční řady vydávané v letech 1996 až 2007, byly věnovány organizaci a řízení investičního procesu na úrovni mezinárodně uznávané teorie a praxe projektového řízení. Protože – s výjimkou výkladových stavebních slovníků – nebyly v dalších letech aktualizovány, nejsou v současné době zařazovány na PROFESIS.

Sjednocujícím titulem, spojujícím obsah celé ediční řady DOS M, je Slovník pojmů ve výstavbě (DOS M 1.02 - první vydání 2000; DOS M 01.02 - pracovní verze druhého vydání). Do Slovníku je zařazeno více než 700 hesel především z oblasti přípravy, organizace a řízení výstavby. U každého hesla je uvedena definice nebo výklad, případně odkaz na právní předpis nebo jiný dokument. Na základní slovník (DOS M 01.02) navazují speciální stavební slovníky. Zatím byly vydány speciální slovníky pro zemědělské stavby (DOS M 01.01.ZEM), pro bezvýkopové technologie (DOS M 01.01.BVT), nově také speciální slovník pro obor geotechnika a zakládání staveb (DOS M 01.01.GEO) a pro veřejnou zakázku a koncese (DOS M 01.01 VZaK).

© 2017 ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit